Laat je verwonderen door Familieopstellingen

Familieopstellingen laten je zien wat op zielsniveau afspeelt, maken zichtbaar wat er werkelijk aan de hand is. We kunnen nog zo goed alles bedenken en er woorden aangeven waarvan we denken daar komt het vandaan, maar komt het daar ook werkelijk vandaan?

Een innerlijk proces kun je alleen aangaan als jij je eigen denken en je eigen invulling kan loslaten. Het gaat namelijk niet om wat je denkt te voelen en wat je denkt te weten, het gaat ook niet om het oplossen en fixen want dat doen we al genoeg.

Een innerlijk proces is er altijd en gaat juist over het omarmen van dat wat er is, gaat juist over oprecht voelen, zonder jouw mening en invulling daar tussen te zetten

Een familieopstelling maakt dat zichtbaar waar het werkelijk om gaat, wat jij nodig hebt aan inzichten in jouw innerlijke proces om te kunnen helen en de ruimte er aan te geven zodat je het kan omarmen.

Want omarmen is het belangrijkste om het te kunnen transformeren en te kunnen helen. Inzichten helpen je om het los te laten en te accepteren dat het is zoals het is geweest en dat het precies zo moet zijn.